Fondclub Gooi & Eemland

Wijzigingen voor komend seizoen:

Geen papieren uitslagen meer, alleen nog via deze site en via de email.
Aangewezen kampioenschap is terug gebracht van drie naar twee, dus de bovenste twee tellen.

  • Jonge duiven verkoop: Afgelast zie bericht hieronder
  • Uitreiken blauwe boek: Verplaatst
  • Binnenkort zullen jullie de mutatielijsten weer ontvangen via de email, vul deze in en mail
    die voor de aangegeven datum terug via het opgegeven mailadres.
Beste leden van de Fondclub Gooi & Eemland,
Zoals in ons eerdere bericht al aangegeven zouden wij u als bestuur informeren indien er vanwege de Corona Crisis zaken aangepast dienen te worden. Zoals een ieder via de media heeft kunnen vernemen is de Coronacrisis nog lang niet voorbij. Een bijeenkomst om jonge duiven te kunnen verkopen voelt niet goed en is vanwege de besmettelijkheid van het virus niet gewenst.
Na rijp beraad binnen het bestuur hebben we het volgende besloten:
Het houden van onze jaarlijkse jonge duivenverkoop voor de Schenker/Kopercompetitie van de Fondclub in het clubgebouw in Soest zal daarom op 9 April geen doorgang kunnen vinden. De competitie zal in 2020 niet vervlogen gaan worden.
Ook het blauwe boek van de Fondclub Gooi & Eemland 2019/2020 zullen we op een later tijdstip verdelen.
Het boek is in concept gereed, maar we zullen het boek pas laten drukken nadat er meer duidelijkheid is over de start van het seizoen en de te vervliegen vluchten met de fondclub.
Namens het Fondclubbestuur
G.J.A. de Klerk.