Bericht van onze voorzitter

Beste leden en huisgenoten,

We leven al ruim een half jaar in een veranderde tijd.
Het Corona virus heeft toegeslagen en breidt zich weer verder uit, iedereen wordt hier bij betrokken.
Ik spreek de wens uit dat geen van onze leden en direct betrokkenen met het virus getroffen worden.
Nogmaals wijs ik jullie er op strikt alle voorgeschreven maatregelen na te leven. In de hoop dat wij na
deze crisis allemaal weer gezellig bij elkaar kunnen komen en weer met volle teugen kunnen genieten
van onze hobby.
Ook de gang van zaken binnen onze vereniging liggen vrijwel stil.
Het bestuur wikkelt de zaken die nodig zijn af en bereid de mogelijkheden voor om een nieuwe start te
maken met de activiteiten binnen onze vereniging.
Zoals jullie zullen begrijpen kan dat nog een hele periode duren.
Inmiddels zullen wij ons bezig houden met het afwikkelen van dit lopende jaar te denken valt aan de
overzichten van de kampioenschappen van de vereniging en de gezamenlijke concoursen met Ermelo.
Zodra het jaarboek van onze club klaar is en de kampioenschappen van de gezamenlijke concoursen
klaar zijn, zullen wij die aan jullie doen toekomen.
Zodra wij weer bij elkaar mogen komen zullen wij een happening organiseren voor zowel onze vereniging
als de gezamenlijke concoursen.
Ik wens jullie verder alle goeds toe voor de komende periode.

Met vriendelijke groet,
Gert Jan van Putten
Voorzitter