Kampioenendag/tentoonstelling 2018

De kampioenendag/tentoonstelling afgelopen Vrijdag is een groot succes geworden.
Het buffet was heerlijk en het forum met G. en H. Calis uit Bussum, Nanne Wolf en Jaap Mazee was
interessant en er waren veel mensen aanwezig.
Wij willen iedereen bedanken voor zijn of haar aanwezigheid en ook alle schenkers willen wij bedanken
voor hun schenking.
Namens PV de Woudvliegers wensen wij iedereen een voorspoedig 2019 en dat het maar weer een mooi
seizoen mag worden voor iedereen….

De winnaars van de tentoonstelling
1e viertal H.J. Ligtermoet
2e viertal Chris Verhoef
3e viertal G. Doppenberg