Nieuwe start P.V. de Woudvliegers

Vrienden en bekenden van de Woudvliegers.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er het afgelopen jaar problemen zijn ontstaan binnen onze club die er toe geleid hebben dat er enkele leden van onze vereniging gemeend hebben hun bestuursfunktie neer te moeten leggen en zelfs voor de club te bedanken.

Ondanks maximale inzet van enkelen van onze club heeft dat niet geleid tot een oplossing. Dat betreuren wij ten zeerste.

Toch gaan wij met onze geweldige club verder en hebben we een nieuw bestuur geformeerd. (Zie onder bestuur).

Inmiddels hebben we onze site weer in de lucht met veel dank aan onze nieuwe secretaris Mandy.

Wij zijn er weer voor klaar om jullie in dit nieuwe jaar op de hoogte te houden van onze club en ver daar buiten.

Wij hebben inmiddels besloten alle ZLU vluchten en alle Nationale concoursen in onze club in te laten korven.

Een woord van dank hebben wij voor Huib Bransen die de afgelopen jaren onze voorzitter was en veel zaken op de rails gezet heeft oa een paar voortreffelijke kampioenendagen.

Persoonlijk vind ik het een nederlaag Huib niet voor onze club te kunnen bewaren. Ik durf wel te zeggen mij maximaal daar voor in gezet te hebben.

Het gaat hem verder goed met zijn duiven en naaste familie.

Wij spreken de wens uit dat we weer een strakke organisatie kunnen neerzetten in het belang van onze leden en alle vrienden van de Woudvliegers.

Gert Jan van Putten

Voorzitter